Hoe gaat Influentials om met nalatige influencers?

 In dit artikel delen we informatie over het omgaan met nalatige influencers.

Bij het aangaan van een samenwerking wordt verwacht zowel het merk als de influencers de gemaakte afspraken nakomen. Denk bij het op tijd aanleveren en plaatsen van de content, het pakketje in goede orde ontvangen en een soepel verloop in de communicatie. Er wordt natuurlijk altijd gestreefd naar succesvolle samenwerking voor zowel de influencer als het merk, maar door omstandigheden kan het zijn dat dit anders verloopt. In dit artikel delen we informatie over, hoe Influentials hiermee omgaat.

Het Agreement

De samenwerking tussen een influencer en een merk gaat officieel van starts wanneer zij akkoord geven aan het Collaboration Agreement. De agreement behartigd de belangen van het merk en de influencers. Influentials maakt daarom geen deel uit van het agreement en de gemaakte afspraken tussen het merk en de influencer. We zijn echter altijd bereid om te helpen en ondersteunen waar nodig is.

Voor zowel voor influencers als het merk is het daarom belangrijk dat zij voor het definitief aangaan van de samenwerking goed het agreement doorlezen en bepalen of zij de afspraken en opdrachten volgens de richtlijnen kunnen nakomen. We raden daarom de volgende zaken aan in het standaard agreement:


1. Het creëren van originele content volgens de richtlijnen van het merk of agency

2. Het creëren en plaatsen van de content in de afgesproken tijd en het aanleveren voor de gewenste deadline

3. Het gebruiken van de aangegeven tags en hashtags

4. Dat de post 100% is toegewijd aan de campagne; het mixen met andere merken en interesses wordt geadviseerd te vermeiden. In bepaalde niches zoals mode kan het mixen van merken wel worden geaccepteerd mits, voorafgaand gegeven toestemming van het merk of agency. 

5. Duidelijk omschreven assignments: wat wordt er verwacht van de content, wat kan wel en wat niet

6. Het opstellen van haalbare deadlines voor het live gaan van de content en het sturen ter goedkeuring

Het agreement voor influencers kan je hier vinden.

Het agreement voor merken kan je hier vinden.

Influencers die de voorgelegde afspraken en opdrachten niet kunnen nakomen worden afgeraden het agreement te accepteren en kunnen helaas niet meedoen aan de campagne. Zo wordt er voorkomen dat assignments niet kunnen worden afgerond. Heb je als influencer een persoonlijke of creatieve invulling op een assignment? Dan kan je deze voor het aanmelden van de campagne door sturen naar hello@influentials.network 

Als merk kan je het agreement aanvullen met eigen voorwaardes om een goed lopende samenwerking te bevorderen. Hierover kan je in dit artikel (link) meelezen. 


Afronding samenwerking

Door bijzondere of afwijkende omstandigheden kan het voorkomen dat een samenwerking vroegtijdig moet worden gestopt. Als merk ben je geheel vrij deze afronding in te vullen, maar willen we als Influentials benadrukken dit op een positieve noot te doen en het bij ons aan te geven zodat wij het technisch kunnen verwerken. Een influencer kan bijvoorbeeld uit de campagne gehaald worden of als de campagne is afgerond en gearchiveerd verdwijnt de assignment bij de influencer automatisch.

Aanvullend adviseren wij gebruik te maken van het rating systeem. Dit systeem geeft zowel influencers als merken de mogelijkheid om na afloop de samenwerking te beoordelen. Door het geven en ontvangen van feedback kan je achter leerpunten komen en meenemen om vergelijkbare situaties te voorkomen bij toekomstige samenwerkingen. Bovendien laat het zien dat je open staat voor het ontvangen van feedback en opmerkingen, wat erg wordt gewaardeerd door influencers. In dit artikel kan je meer lezen over het rating systeem als merk. En in dit artikel als influencer.


3 Strikes

Wanneer influencers te kort komen bij de gemaakte afspraken zoals het niet volgen van de richtlijnen, stroef verloop in communicatie of te laat aanleveren van content zonder voorwaardelijke reden krijgt de influencer een waarschuwing. 

Bij 3 waarschuwingen zal de influencer op non-actief worden gesteld waarin hij of zij de gemaakte afspraken zoals gewenst dient af te ronden. Wanneer de influencer dit succesvol weet te doen krijgt hij of zij weer toegang tot het platform. 

Voor meer informatie en vragen kan je altijd bij ons terecht. Deze kan je vragen aan je customer success manager, mailen naar hello@influentials.com  of telefonisch stellen via +31 6 24 84 06 85